Фирма ИНФИНИТ ЕКС ТЕК

Свържи се с фирма ИНФИНИТ ЕКС ТЕК

ПРОЕКТИРАНЕ И РАЗРАБОТКА НА СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ, ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПЮТЪРНИ, КОМУНИКАЦИОННИ И ИНФОРМАЦИОННИ МРЕЖИ И СИСТЕМИ, ОБУЧЕНИЕ, МАРКЕТИНГ, КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, НАУЧНО-РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ, ВНОС И ТЪРГОВИЯ С КОМПЮТЪРНИ И ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА; ТЪРГОВИЯ С ЕЛЕКТРОННИ КОМПОНЕНТИ, ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ ВЪВ ВСИЧКИ РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА ФОРМИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ДЕЙСТВАЩОТО БЪЛГАРСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

гр. София, ул. Цариградско шосе 96