Фирма ЙОДИ КЛИНЪР

Свържи се с фирма ЙОДИ КЛИНЪР

УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА ЕКОЛОГИЯТА И ХИГИЕНАТА, ПОЧИСТВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ, ПРОИЗВОДСТВЕНИ И ТЪРГОВСКИ СГРАДИ И ДОМОВЕ, ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ОБРАБОТЕН ИЛИ ПРЕРАБОТЕН ВИД, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ПРЕВОЗНА, ТУРИСТИЧЕСКА, РЕКЛАМНА, ИНФОРМАЦИОННА, СТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТ И ДРУГИ ДОВЪРШИТЕЛНИ СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ, ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА,СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ,ДРУГИ СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В ТРАНСПОРТА, КАКТО В СТРАНАТА ТАКА И В
ЧУЖБИНА, както и всички други дейности и услуги, изрично незабранени със закон /след снабдяване с необходимите разрешителни,където се изискват/.

Телефон: 0889410611