Фирма ЮСИ МЕБЕЛ

Свържи се с фирма ЮСИ МЕБЕЛ

Производство и монтаж на мебели, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, туристически, туроператорски сделки, включително хотелиерство и ресторантьорство, производство на стоки с цел продажба, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и други сделки незабранени със закон.

гр. Каблешково, ул. ул. Св. Климент Охридски 20