Фирма КАЙЛ ТЕКНОЛОДЖИС

Свържи се с фирма КАЙЛ ТЕКНОЛОДЖИС

Ай Ти консултации в сферата на софтуерно инженерство, проджект мениджмънт, уеб програмиране и всички свързани с това услуги, маркетинг и реклама в социалните мрежи и управление на маркетинг в електронни медии и банер кампании, управление на профили в електронни социални мрежи, видео и имейл маркетинг, изграждане и поддържане на онлайн репутация, интернет реклама, изграждане на бранд и фирмена идентичност, реклама със заплащане на клик, проектиране и дизайн на интерфейс, проектиране и разработка на мултимедиа, хостинг, вътрешно и външнотърговска дейност, производствена дейност, рекламна дейност, услуги, транспортна дейност в страната и чужбина, включително и със специализирани камиони, представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни ФЛ и ЮЛ, туроператорска и туристическа агентска дейност, покупко-продажба, строеж, обзавеждане, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти и всички други дейности, които не са забранени от закона.