Фирма КИКО2012

Свържи се с фирма КИКО2012

Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; Производство и продажба на стоки собствено производство; Внос и износ на всякакви изделия и стоки; Търговия с всякакви петролни продукти и гориво-смазочни материали; Изграждане и експлоатация на спортни съоръжения и организиране на спортни мероприятия и обучение; Ловен и риболовен туризъм; Туристически услуги и развитие на селски и интегриран туризъм в селски райони; Хотелиерство, включващо и експлоатация на къщи за гости; Рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; Изграждане и експлоатация на кафе-аперитив, барове, клубове и др.; Изграждане и експлоатация на фризьорски салони, модни и дизайнерски ателиета, предоставяне на козметични услуги и процедури; Търговия с билкови продукти; Туроператорска дейност; Туристическа агентска дейност; Изкупуване, преработка и продажба на селскостопанска и горска продукция; Животновъдство и търговия с месо и месни продукти; Международен и вътрешен автомобилен транспорт с всякакви превозни средства; Дърводобив, първична и вторична преработка на дървени материали, извършване на залесителни мероприятия; Производство и продажба на мебели; Внос и износ на дървен материал и изделия от него; Внос на моторни превозни средства, части и агрегати за тях и сервизна дейност по обслужването им; Покупка, проектиране, строителство, обзавеждане и ремонт на недвижими имоти, включително и продажбата им или отдаването им под наем; Изграждане на централи и производството на енергия от възобновяеми източници; Транспортна и спедиционна дейност и услуги; Ресторантьорска дейност; Комисионни, спедиционни, превозни и складови сделки; Туристически и хотелиерски услуги; Организиране на културни събития и тържества и предоставяне на консултантски услуги; Счетоводни услуги; Консултантски услуги; Поддръжка на хардуерни устройства и софтуерни програми и приложения; Търговско представителство, управление и посредничество, както и всички други дейности разрешени от закона, като дейностите за които се иска предварително разрешение или лиценз, ще се извършват след получаване на съответното разрешение или лиценз от компетентния орган, както и всяка друга търговска дейност, която не е забранена от закон.

гр. Велинград, ул. Съединение 78

Телефон: 0878514440