Фирма КРОСМАКС

Свържи се с фирма КРОСМАКС

ПОКУПКА И СТРОЕЖ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ПОЗВОЛЕНА ОТ ЗАКОНА. Дейности и услуги, за извършването на които са необходими разрешения (лицензи), ще бъдат извършвани след получаването им

гр. София, ул. бул. “Сливница” 9