Фирма Л и Л ТРАНС 21

Свържи се с фирма Л и Л ТРАНС 21

транспорт-вътрешен и международен и транспортни услуги; таксиметрова и спедиторска дейност; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; разкриване на магазини и бутици; ресторантьорство и хотелиерство; туризъм с всички съпътстващи го дейности и услуги; вътрешно- и външнотърговска дейност; търговско представителство и посредничество; комисионна, рекламно-информационна, складова и лизингова дейност; строителна дейност и строителни услуги; консултантска дейност; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; сделки с интелектуална собственост и всички други дейности, освен забранените от закона, след предварително разрешение на компетентен държавен орган за всяка от изброените дейности, когато действащото законодателство предвижда това.