Фирма ЛОПАТАКА

Свържи се с фирма ЛОПАТАКА

Ловен и риболовен туризъм, международен ловен и риболовен туризъм, стопанисване на ловни стопанства, дивечовъдство и рибовъдство. Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки, вътрешен и международен транспорт; превоз на хора и товари в страната и чужбина с лек и товарен автотранспорт; складова и лизингова дейност; строителство и строителни ремонти; туристически, хотелиерски, ресторантьорски и рекламни услуги; отдаване на движимо и недвижимо имущество под наем; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; внос, износ и реекспорт; както и всяка друга незабранена от закона търговска дейност /след снабдяване с лиценз, разрешително или други необходими документи за всяка от дейностите, за които законът изисква такива/.

гр. Стара Загора, ул. ул. “Св. Патриарх Евтимий” 17