Фирма М 21

Свържи се с фирма М 21

Производство и продажба на земеделска и селскостопанска продукция, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, машинописни, шивашки, компютърни, счетоводни, проектантски, фризьорски и други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; проектиране, строителство, обзавеждане, поддържане и експлоатация на туристически, хотелски, жилищни и други сгради и съоражения; производство и монтаж на дограма; лизинг; добив и преработка на скално-облицовъчен материал; както и всяка друга незабранена от закона дейност.

с. Дебрен, ул. Двадесета 5