Фирма М И М МАНЕВИ

Свържи се с фирма М И М МАНЕВИ

ВЪТРЕШНОТЪРГОВСКА И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ В СТРАНАТА И ЧуЖБИНА С ЖИВОТНИ, ПТИЦИ, ЗЪРНО И ЗЪРНЕНИ ХРАНИ, ХРАНИТЕЛНИ И ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, СТРОИТЕЛНА И ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧуЖБИНА, ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ПРЕВОЗ НА ХОРА И ТОВАРИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА СТОКИ ЗА БИТА, МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ, СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ, БЕЗАЛКОХОЛНИ, АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ И ЦИГАРИ / СЛЕД ЛИЦЕНЗ/ И КАФЕ.

гр. Плевен, ул. ЕМИЛ ДИМИТРОВ 1