Фирма МИС-МОДА

Свържи се с фирма МИС-МОДА

ПОКУПКА НА ВСЯКАКЪВ ВИД СТОКИ И ВЕЩИ; ВНОС, ИЗНОС И БАРТЕРНИ СДЕЛКИ ТУРИСТИЧЕСКИ, СТРОИТЕЛНИ, ТРАНСПОРТНИ И ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ; ОБОРУДВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЗАВЕДЕНИЯ ЗА XPAHЕНЕ И МАГАЗИНИ; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ; СКЛАДОВИ И ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ; ОТКРИВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА МАГАЗИНИ ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЕХИ, МАРАТОНКИ И ЧОРАПИ, КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ УСЛУГИ И СДЕЛКИ, ИЗВЪРШВАНИ ПО ТЪРГОВСКИ НАЧИН И НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ТЗ.
ДЕЙНОСТТА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА.

гр. Сливен, ул. ул. Люляк 10