Фирма Моника Арт

Свържи се с фирма Моника Арт

Козметични и фризьорски услуги; маникюр; педикюр; грим; масажи; покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина; комисионни, спедиционни и превозни сделки; международен транспорт; лицензионни сделки; сделки с интелектуална собственост; складови сделки; ресторантьорство и хотелиерски (с изключение на случаите на чл.2, т.3 от ТЗ), организиране на заведения за обществено хранене под формата на предприятие по смисъла на чл.1 ал.3 от ТЗ, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, като всички се извършват под формата на предприятие; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг; внос; износ; бартерни сделки; реекспорт; проектиране на обекти от всякакъв характер; както и всякаква търговска дейност, незабранена със закон;

гр. Димитровград, ул. ул. Капитан Петко войвода 22