Фирма ВИПО 2021

Свържи се с фирма ВИПО 2021

Търговия на дребно и едро на перилни, почистващи препарати, козметика и домашни потреби, покупко – продажба на стоки и вещи, а така също и извършването на всяка друга търговска сделка или дейност, която не е забранена със закон. При наличие на разрешителен режим – след получаване на съответното разрешение.

гр. София, ул. “Г.С. Раковски” 68