Фирма МЮЗИК МАКС – 2

Свържи се с фирма МЮЗИК МАКС – 2

ТЪРГОВСКА, СТРОИТЕЛНА И КОМИСИОННА ДЕЙНОСТ, ВНОС, ИЗНОС, ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОМИШЛЕНИ И СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, СТОКИ ЗА БИТА, ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ХУДОЖЕСТВЕНИТЕ ЗАНАЯТИ, БИТОВИ УСЛУГИ, ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ, СЕЛСКОСТОПАНСКИ УСЛУГИ, СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ, РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ И МАРКЕТИНГ, ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ, И ВСЯКАКВА ДРУГА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ТЕЗИ, ПОПАДАЩИ ПОД СПЕЦИАЛЕН ЗАКОНОУСТАНОВЕН РЕЖИМ, ИЗИСКВАЩ ПРЕДВАРИТЕЛНО РАЗРЕШЕНИЕ (СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО МУ).

гр. Русе, ул. пл. Дунав 10