Фирма Злати Груп

Свържи се с фирма Злати Груп

РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ХОТЕЛИЕРСТВО, УПРАВЛЕНИЕ И СТОПАНИСВАНЕ НА НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, УРЕДНИЧЕСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО, АГЕНСТВО, ТЪPГOBИЯ C ДBИЖИMИ BEЩИ И HEДBИЖИMИ ИMOTИ, KOHCУЛTAHTCKA ДEЙHOCT, ПPOEKTИPAHE BЪB BCИЧKИ ФAЗИ, BKЛЮЧИTEЛHO ИЗPAБOTBAHE HA ПPOEKTИ ЗA CTPOИTEЛCTBO, MAPKETИHГ, ПOBИШABAHE KBAЛИФИKAЦИЯ, ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ УСЛУГИ, СЪЗДАВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТОВЕ И МЕДИИ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКСПЕРТИЗИ И ОЦЕНКИ, ТЪРГОВИЯ, КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ, ПРЕВОЗНИ ДЕЙНОСТИ, ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, СВЪРЗАНА С ЦЯЛOСТНИЯ ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА ФИРМАТА, ВНОС-ИЗНОС, БАРТЕРНИ СДЕЛКИ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

гр. Китен, ул. Кокиче 8

Телефон: 0888796887