Фирма СТУИН777

Свържи се с фирма СТУИН777

изграждане, поддържане и управление на информационни интернет сайтове; доставка на онлайн електронни публикации; информационни и медийни услуги; услуги в областта на спорта, културата и развлеченията; продуцентски услуги; рекламни услуги и услуги по предоставяне на рекламно пространство и време; маркетингови услуги; телекомуникационни услуги; предаване на новини по електронен път; външна и вътрешна търговия на едро и дребно с всички видове стоки и услуги, разрешени от закона; вътрешен и международен транспорт и спедиция; търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина; мениджмънт, маркетинг и реклама; отдаване под наем на недвижими имоти и движими вещи; всякаква друга дейност, за която няма законова забрана.