Фирма НИКЕЛЕ-Н

Свържи се с фирма НИКЕЛЕ-Н

покупко-продажба и управление на недвижими имоти; отдаване под наем на недвижими имоти; строителство, осъществяване на цялостно строителство или отделни части от строителни обекти; търговска дейност в страната и чужбина с осъществяване на всички видове търговски операции, организиране и извършване на всички видове производства, услуги и дейности в областта на промишлеността, селското стопанство, транспорта, строителството, туризма, хотелиерството, като ако за съответната дейност се изисква лиценз или разрешение, тя се осъществява от дружеството след получаване на съответния лиценз или разрешение; всички останали незабранени от закона дейности.

гр. Хасково, ул. Лестър 3