Фирма ПАНДУРСКИ БГ

Свържи се с фирма ПАНДУРСКИ БГ

Производство на кожени изделия. Търговска дейност. Транспортни услуги. Внос, износ, посредническа дейност. Извършване на всички незабранени от закона дейности. Ако за извършване на определена дейност се изисква лиценз (разрешение), дейността ще се извършва след получаване на конкретния лиценз (разрешение).

гр. Ловеч, ул. ОСЪМСКА 37