Фирма Пейнт Партнерс

Свържи се с фирма Пейнт Партнерс

Търговия с бои, лакове и сродни химически продукти, електронна (онлайн) търговия със стоки и услуги, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, хотелиерство, ресторантьорство и други туристически услуги; рекламни, информационни, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и отдаване под наем, както и всяка друга дейност, незабранена от закона

гр. София, ул. Шипченски проход 65