Фирма ПЕТКОВИ КЛИМА

Свържи се с фирма ПЕТКОВИ КЛИМА

Покупка и продажба на всякакъв вид техника, проектиране и изграждане на хладилни и климатични инсталации, вентилации, аспирации, проектиране, монтаж, гаранционно и след гаранционно обслужване на всякакъв вид охладителна и отоплителна техника и всякаква друга дейност, незабранена със Закон.

гр. Пловдив, ул. Баучер 31

Телефон: 0894260417