Фирма РОДНИЛБ

Свържи се с фирма РОДНИЛБ

ДЕЙНОСТИ В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ; ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ; ДЕЙНОСТИ ПО ОХРАНА; ДРУГИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ; ИНТЕРНЕТ ДОСТАВЧИК, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ, ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТАЙЛИ И КОНСТРУКЦИИ ОТ МЕТАЛ, ИЗГРАЖДАВЕ НА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ И ПОДДРЪЖКА.; КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА. АКО ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНА ДЕЙНОСТ СЕ ИЗИСКВА ЛИЦЕНЗ (РАЗРЕШЕНИЕ), ДЕЙНОСТТА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА КОНКРЕТНИЯ ЛИЦЕНЗ (РАЗРЕШЕНИЕ).