Фирма СЕЛИЯ-СИМЕОН КРИВЧОВ

Свържи се с фирма СЕЛИЯ-СИМЕОН КРИВЧОВ

покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско Представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и транспортни сделки в страната и чужбина, менителници записи на заповед и чекове, складови сделки; лицензионни сделки, стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг; внос, износ и реекспорт на стоки и суровини; производство , изкупуване, преработка, съхранение и реализация на стопанска продукция, промишлени стоки и предмети на бита; проектиране, строителство на сгради; строителен монтаж и технически услуги; строителство, износ на дървен материал, дървопреработване , дървообработване и дърводобив, рестьорантьорство , транспортна дейност, шивашки услуги, автомонтьорство , производство на метални халета, елементи и детайли , монтаж на метални халета , търговия с метал и метални изделия в страната и чужбина, търговия с месо.

гр. Якоруда, ул. ГРАГЬОВЕЦ 11

Телефон: 0888947472