Фирма ШОГУН МАРКЕТИНГ

Свържи се с фирма ШОГУН МАРКЕТИНГ

консултантски услуги – копирайтинг; онлайн маркетинг; преводи; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, посреднически или други услуги; медии и софтуер както и връзки с обществеността; авторски права в страната и чужбина; защита на авторските права и ноу-хау; сделки с интелектуална собственост; търговска, транспортна и външнотърговска дейност; услуги на населението, както и всяка друга не забранена от закона дейност.

гр. София, ул. България 106

Телефон: +359889722094