Фирма ТИ СИ СПЕЦИАЛЕН

Свържи се с фирма ТИ СИ СПЕЦИАЛЕН

вътрешна и външна търговия; онлайн търговия; внос, износ и реекспорт на стоки; покупко-продажба на стоки или други вещи в първоначален, преработен или обработен вид; рекламна дейност, дизайнерска дейност; лазерно гравиране и рязане; информационна, консултантска дейност; ресторантьорство; хотелиерство; строителна дейност; пътнически и товарни услуги, спедиция и международен транспорт, след снабдяване с необходимите разрешителни /лицензии/, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина, и всякаква друга дейност и услуги, незабранени от Закон.

гр. София, ул. Ломско шосе 182