Фирма Биоградини Алваново

Свържи се с фирма Биоградини Алваново

ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ – РАСТИТЕЛНА И ЖИВОТИНСКА ВНОС И ИЗНОС. ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО. СЪХРАНЕНИЕ И ОБРАБОТКА НА ВЛОЖЕНИ ЗЪРНЕНИ И МАСЛЕНИ КУЛТУРИ. ТЪРГОВИЯ С ПОСЕВЕН И ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ, ТОРОВЕ, СЕМЕНА И ПРЕПАРАТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА НА ЕДРО И ДРЕБНО В МАЛКИ И ГОЛЕМИ РАЗФАСОВКИ. ТЪРГОВИЯ С ГОРИВО-СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ. ТЪРГОВИЯ СЪС ЗЪРНО И НЕГОВИТЕ ПРОИЗВОДНИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА. ЗЕМЕДЕЛИЕ И ВСЯКАКВИ АГРО-ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ. ПОКУПКА НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ОБРАБОТЕН ИЛИ ПРЕРАБОТЕН ВИД В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА. ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА, КОНСЕРВИРАНЕ И ТЪРГОВИЯ С ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ. ТРАНСПОРТНИ И СПЕДИТОРСКИ СДЕЛКИ. ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, СКЛАДОВИ СДЕЛКИ И ВСЯКА ДРУГА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН.

гр. Варна, ул. бул. Сливница 109