Фирма ТОСКИН ЗАЛОЖНА КЪЩА

Свържи се с фирма ТОСКИН ЗАЛОЖНА КЪЩА

Заложна къща, предоставяне на заеми обезпечени със залог върху движими вещи, сделки с благородни метали, скъпоценни камъни и изделия от тях по чл.13, чл.14 и чл.16 от Валутния закон, изкупуване и продажба на изделия от благородни метали и скъпоценни камъни от местно производство и внос.