Фирма Варна Пропърти Мениджър

Свържи се с фирма Варна Пропърти Мениджър

Управление и поддръжка на недвижими имоти, стопанисване на жилищни и търговски площи, ремонтни дейности, почистване, поддръжка и озеленяване, търговско представителство и търговско посредничество, покупка на стоки и услуги с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки и услуги от собствено производство, предоставяне на рекламни, консултантски и маркетингови услуги, хотелиерски, рекламни, информационни, и програмни услуги, покупка, строеж и/или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, международна търговия, комисионна търговия, както и всякакви други дейности, които не са забранени със закон. Дейностите, за които е предвиден лицензионен/разрешителен режим, ще бъдат извършвани след получаване на лицензия/разрешение по надлежния ред.

гр. Варна, ул. Железни врата 22