Фирма 4 ПОЛИМЕР

Свържи се с фирма 4 ПОЛИМЕР

Производствена, търговска, комисионна, складова, спедиторска, външно търговска дейност; търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица; ресторантьорство и хотелиерство; строителство и предприемачество; логистика; производство, изкупуване, търговия, внос, износ и реекспорт на всякакъв вид селскостопански, промишлени и хранителни стоки; изкупуване, събиране, измиване, съхраняване, предварително третиране и рециклиране (регранулиране) на разделно събирани отпадъци от найлон и всякакъв вид пластмаса и последващата им реализация на пазара, както и извършване на всички дейности и услуги не забранени от българските закони, като предварително се получат съответните разрешения и лицензи за дейностите за които се изискват такива.

гр. Карлово, ул. ул. „Дъбенско шосе” 47