Фирма А В ГЕОРГИЕВИ

Свържи се с фирма А В ГЕОРГИЕВИ

ПРОИЗВОДСТВО НА ЗЕЛЕНЧУКОВИ И ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ И ТЪРГОВИЯ, ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ ОТ ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

с. Ковачево, ул. 23 10