Фирма Алекс Монт

Свържи се с фирма Алекс Монт

Монтаж на поточни линии, ел. монтаж, монтаж на работни машини, консултантска дейност, покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален или преработен вид, извършване на външнотърговска дейност, търговия на едро и на дребно, дистрибуция на стоки, търговско посредничество и представителство, строителство, строителен надзор, както и всяка друга търговска дейност, която не е забранена от закон, а когато има регистрационен или разрешителен режим – след извършването на регистрацията, съответно след получаване на съответното разрешение или лиценз.

Телефон: 0890424792