Фирма АЛТОМО

Свържи се с фирма АЛТОМО

ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ВЪТРЕШНА И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ ПОКУПКО-ПРОДАЖБА И УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ВНОС, ИНТЕРНЕТ ТЪРГОВИЯ, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ТРАНСПОРТНА И СПЕДИТОРСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ ТЪРГОВСКИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН;

гр. Божурище, ул. Гурмазовско шосе 39