Фирма АЗАЛИЯ 9

Свържи се с фирма АЗАЛИЯ 9

търговия на едро и дребно; строителна дейност; производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на селскостопанска продукция; животновъдство; покупка на стоки или вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; външнотърговска дейност; внос и износ; производство на стоки с цел продажба; комисионна, складова, спедиционна, лизингова дейност; търговско представителство и посредничество; превозна, хотелиерска, туристическа дейност; таксиметрови услуги; ресторантьорство и услуги, и всички други незабранени от закона дейности.

с. Търновци, ул. ул. Трета 7