Фирма ЧИН ЧИЛ

Свържи се с фирма ЧИН ЧИЛ

Организиране на тържества, конкурси в областта на барманството и ресторантьорството, кетъринг и други дейности незабранени от закон, а за тези от тях, за които се изисква разрешителен или лицензионен режим – след съответното разрешение или лиценз.

гр. Стара Загора, ул. Цар Симеон Велики 170