Фирма ДАР-ГО

Свържи се с фирма ДАР-ГО

Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба; комисионна, спедиционна, складова, лизингова, превозна, транспортна дейност, търговско представителство и посредничество, ресторантьорство и хотелиерство /извън случаите на чл.2 т.3 от ТЗ/, предоставяне на права за ползване на софтуер за управление на данни, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти, външно търговска дейност, внос на моторни превозни средства, износ, реекспорт и бартерни сделки, складови сделки, одиторски, консултантски счетоводни, туристически, рекламни и импресарски услуги,/всички услуги под формата на предприятие/, всякакви други дейности, които не са забранени от закона.

гр. Димитровград, ул. ул. Вилхелм Пик 12