Фирма Дентална клиника Д-р Парушева – Амбулатория за индивидуална практика за първична дентална помощ

Свържи се с фирма Дентална клиника Д-р Парушева – Амбулатория за индивидуална практика за първична дентална помощ

осъществяване на извънболнична дентална помощ (след получаване на разрешение или извършване на регистрация при условията и по реда на Закона за лечебните заведения).

гр. София, ул. ул. „Васил Друмев“ 4