Фирма Диджей Стор

Свържи се с фирма Диджей Стор

Търговия, отдаване под наем и ремонт на озвучителна, осветителна и ди джей техника, организиране на събития, вътрешна и външна търговска дейност и свързаните с нея специфични търговски операции – бартер, реекспорт и лизинг, производство, преработка и търговия с промишлени стоки, търговско представителство и посредничество, извършване на услуги, свързани с поддържане и ремонт на автомобили, автосервиз, спедиционна и информационна дейност, както и всички други дейности незабранени със закон, включително и тези, попадащи под специален законоустановен режим, изискващ предварително разрешение – след получаването му.

гр. София, ул. ул. Братя Миладинови 72