Фирма ДРИЛ РОК

Свържи се с фирма ДРИЛ РОК

сондажна дейност; проектиране, ръководство и извършване на пробивно-взривни работи; покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; както и всички останали, незабранени от закона дейности; при установен със закон или друг нормативен акт разрешителен режим за определена дейност, същата ще се извършва след получаване на съответното разрешение за това.

гр. Ямбол, ул. Будак Стоян войвода 1Б