Фирма ДУНАРЕЯ ПАДУРЕ НЯГРА

Свържи се с фирма ДУНАРЕЯ ПАДУРЕ НЯГРА

СДЕЛКИ ПО ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ И ЛИЗИНГ НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО; СПЕДИТОРСКА, СКЛАДОВА И ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ (ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ); ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО; ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; РЕКЛАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ И КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ; СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТ НА СГРАДИ, ПЪТИЩА И СЪОРЪЖЕНИЯ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА. ЗА ДЕЙНОСТИТЕ, ЗА КОИТО СА НЕОБХОДИМИ ЛИЦЕНЗ ИЛИ ПРЕДВАРИТЕЛНО РАЗРЕШЕНИЕ НА КОМПЕТЕНТЕН ДЪРЖАВЕН ОРГАН, ЩЕ СЕ УПРАЖНЯВАТ СЛЕД ТЯХНОТО ПОЛУЧАВАНЕ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.

гр. Русе, ул. ул.”Ул. Капитан –лейтенант Евстати Винаров” 10