Фирма ЕСТЕ 22

Свържи се с фирма ЕСТЕ 22

Вътрешна и външна търговия,експорт,импорт,реекспорт,бартерни сделки и обмен на стоки за потребление,хранит. стоки,хран.добавки,селскостоп. продукция, промишлени суровини, резервни части,машини,съоръжения,комисионна търговия посредничество,представителство и агентство на наши и чужди фирми,физически и юридически лица;строителна и строително-монтажна, строително-ремонтна дейност на сгради и съоръжения в страната и чужбина;производство,изкупуване,преработка и търговия със селскостоп.продукция;туристически услуги-вътрешен и международен туризъм;транспортни услуги-таксиметрови,селскостопански машини,превоз на пътници и товари в страната и чужбина;товаро-разтоварна дейност;разкриване и експлоатация на смесени търговски обекти,заведения за обществено хранене,питейни заведения;бръснаро-фризьорски услуги и козметика,автотенекеджийска и автосервизна
дейност;спортна,рекламна,консултантска,посредническа, комисионерска, спедиторска и охранителна дейности;хотелиерство и ресторантьорство и др. незабранени от закона услуги и дейности /за лицензирани дейности, след издаване на съответния лиценз/;

гр. Русе, ул. Войводова 3