Фирма БЛИЗНАЦИТЕ – 81

Свържи се с фирма БЛИЗНАЦИТЕ – 81

Външна и вътрешна търговия. Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба. Внос и износ. Търговия с петролни продукти. Търговия на едро и дребно с хранителни стоки, плодове и зеленчуци, безалкохолни напитки, кафе, алкохол и цигари /след снабдяване със съответния лиценз/. Разкриване и експлоатация на търговска мрежа, магазини и бензиностанции. Производство, изкупуване, преработка и продажба на селскостопанска и хранителновкусова продукция, на машини и съоръжения за хранителновкусовото производство, на всички видове промишлени изделия и стоки за бита. Животновъдство. Ремонтна и сервизна дейност. Обществено хранене, ресторантьорство и услуги. Вътрешен и международен туризъм и хотелиерство /след лиценз/. Разкриване и експлоатация на забавни и увеселителни заведения. Търговско представителство. Посредничество и агентство на български и чуждестранни лица. Вътрешен и международен транспорт и спедиция. Таксиметрови услуги /след съответно разрешително/. Строителство и реализация на готов строителен продукт. Маркетинг, инженеринг и инвестиции в посочените дейности в страната и чужбина, както и извършване на всички други търговски дейности, незабранени със закон, а когато се изисква разрешително /лиценз/ – след съответното разрешение/лиценз/.

с. Горно Черковище, ул. ул.АЛЕН МАК 3