Фирма ЛОРКА 12

Свържи се с фирма ЛОРКА 12

Проектиране и строителство на сгради и съоръжения; интериор и екстериор; дизайн; вътрешно обзавеждане; ремонт и възстановителни работи на сгради и съоръжения; производство на строителни полуфабрикати, материали, декоративни и спомагателни елементи; външнотърговска дейност; търговско посредничество и представителство; комисионна дейност; спедиционна дейност; лизингова дейност; транспортни услуги; както и всяка друга дейност, разрешена от закона.

гр. Варна, ул. Арх. Петко Момчилов 24