Фирма ФИТНЕС СПОРТ И ЗАБАВЛЕНИЯ

Свържи се с фирма ФИТНЕС СПОРТ И ЗАБАВЛЕНИЯ

Дейност на фитнес центрове и зали; провеждане на курсове и обучения; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство; търговски представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; внос и износ; складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски; туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и всички други услуги, незабранени от закона

гр. Гоце Делчев, ул. Тунджа 7

Телефон: 0886490105