Фирма Костадинова- Женя Костадинова

Свържи се с фирма Костадинова- Женя Костадинова

селски туризъм и интегриран туризъм в селските райони; покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; производство и търговия с хранителни и нехранителни стоки; търговия с продукти за растителна защита/след получаване на съответното разрешение/; арендуване, наем и обработка на земеделски земи, производство на земеделски стоки с цел продажба; продажба на плодове и зеленчуци; търговско представителство и посредничество; организиране и провеждане на обучения и семинари; създаване на интелектуални продукти, ноу-хау; комисионни; спедиционни и превозни сделки; складови сделки; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, стругарски услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; външнотърговски сделки; лизинг, отдаване под наем на всякакви видове моторни превозни средства, както и всяка друга незабранена от закона дейност, след издаване на съответните разрешения и лицензи, където има изискване за такива.

гр. Айтос, ул. ул. “Климент Охридски” 4