Фирма ГАЯ ИН

Свържи се с фирма ГАЯ ИН

Покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и/или отдаване под наем. Внос и износ на стоки, търговия, търговско представителство и посредничество, комисионни сделки, рекламни и информационни услуги и други незабранени от закона дейности.

гр. София, ул. Борис Руменов 9