Фирма ГОЛДЪН ЛОДЖИСТИК

Свържи се с фирма ГОЛДЪН ЛОДЖИСТИК

ЛОГИСТИКА, СКЛАДОВА НАЛИЧНОСТ, ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ И ПЪТНИЦИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, И ВСИЧКИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ СВЪРЗАНИ С ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА, ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ПОКУПКА, ПРОДАЖБА, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ И УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ, ПОКУПКА НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ОБРАБОТЕН ИЛИ ПРЕРАБОТЕН ВИД, ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ТУРОПЕРАТОРСКА ДЕЙНОСТ, РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИОННА, ПРОГРАМНА, ИПРЕСАРСКА, КОНСУЛТАНСТКА ДЕЙНОСТ, МАРКЕТИНГ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ, МЕНИДЖМЪНТ, КАКТО И ИЗВЪРШВАНЕТО НА ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА, КАТО ДЕЙНОСТТА СИ ДРУЖЕСТВОТО ЩЕ ОСЪЩЕСТВЯВА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА.

гр. София, ул. СИНАШКО ЕЗЕРО 11