Фирма ГОМАДАБЕ

Свържи се с фирма ГОМАДАБЕ

Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници с обща инсталирана мощност до 50 kW; производство, покупка и продажба на стоки в първоначален, преработен или обработен вид; вътрешно и външно търговска дейност; посредничество; складова и спедиционна дейност; дизайн, проектиране, строителство и ремонт на жилищни, промишлени, стопански и търговски обекти; ресторантьорство и хотелиерство; търговско представителство и посредничество; транспорт и спедиция /без поща/, както и извършване на всички други търговски дейности, допустими от българското законодателство, които изрично не са забранени със закон, а когато има регистрационен или разрешителен режим – след извършването на регистрацията, съответно – след получаване на разрешение или лиценз.

гр. Раднево, ул. ул. Минчо Стоянов 1