Фирма ИНДИГО – ПЕРСОНАЛНА АСИСТЕНЦИЯ И КОНСУЛТАЦИЯ

Свържи се с фирма ИНДИГО – ПЕРСОНАЛНА АСИСТЕНЦИЯ И КОНСУЛТАЦИЯ

предоставяне на консултантстски услуги в сферата на заетостта; счетоводство, данъчно облагане и др.; посредничество на местни и чуждестранни лица, внос и износ, разкриване на домове за възрастни хора, грижи за възрастни хора както и всякаква друга търговска дейност, незабранена от закона; покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален или преработен вид, извършване на външнотърговска дейност, търговия на едро и на дребно, дистрибуция на стоки, търговско посредничество и представителство, както и всяка друга търговска дейност, която не е забранена от закон, а когато има регистрационен или разрешителен режим – след извършването на регистрацията, съответно – след получаване на съответното разрешение или лиценз;

гр. Севлиево, ул. ул. ОПЪЛЧЕНСКА 67

Телефон: +359889421110