Фирма ФАМИЛИ КЕБАП

Свържи се с фирма ФАМИЛИ КЕБАП

СТРОЕЖ, РЕМОНТ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ. ПОКУПКА НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД КАКТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ТАКА И В ЧУЖБИНА. ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА. ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО. КОМИСИОННИ. СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ УСЛУГИ. ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ И ВСЯКАКЪВ ВИД КОНСУЛТАНСКИ
УСЛУГИ. ПОКУПКА, ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОСТВО В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ПОКУПКА И ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ; СТОПАНИСВАНЕТО ИМ И УПРАЖНЯВАНЕТО НА ВСЯКАКЪВ ВИД ДЕЙНОСТИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.

с. Тодор Икономово, ул. ул. КОЗЛОДУЙ 11