Фирма МОНСАДО

Свържи се с фирма МОНСАДО

Софтуерни услуги, консултации и архитектура, издраждане и поддръжка на WEB портали. Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; производство и търговия със стоки и услуги; търговско представителство и посредничество; външнотърговски сделки; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, консултантски или други услуги; сделки с чуждестранна валута; сделки с недвижими имоти; магазинерство; ресторантьорство; кафетерия; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; селскостопански сделки; строителни услуги; лизинг.

гр. Благоевград, ул. Петко Славейков 14