Фирма Индивидуална практика за специализирана медицинска помощ д-р Зорница Василева, детска кардиология

Свържи се с фирма Индивидуална практика за специализирана медицинска помощ д-р Зорница Василева, детска кардиология

Индивидуална практика за предоставяне на специализирана медицинска помощ в областта на детската кардиология, както и предоставяне на съпътстващи медицински дейности и търговски сделки свързани с осъществяваната медицинска дейност, развитие на научна дейност в областта.